Última hora, nuevas medidas sanitarias

Modificaciones-Cambios

Según la ORDEN publicada ayer 21 de octubre, por que se establecen nuevas medidas de prevención específica derivadas de la COVID-19, Salud y Movimiento Gym Boutique se ve OBLIGADA a realizar los siguientes cambios a partir de hoy 22/10/20 y para las próximas dos semanas:
  • Marcha Nórdica clases en Torre de Hércules: Sólo podrán asistir las personas que estén FEDERADAS  con vigencia para este año 2020. Los horarios se mantienen igual, salvo las clases de Lunes y Miércoles de 11 a 12 hs que quedarán provisionalmente suspendidas.  ( personas federadas de este horario contactar con Salud y Movimiento: contacto@saludymovimiento.es)
  • Ruta de Marcha Nórdica: Suspendidas hasta nuevo aviso.

A continuación texto resumen del DOGA: 

Segundo. Restricións ás agrupacións de persoas para a protección da saúde das persoas ante a existencia dun risco de carácter transmisible*
1. Á vista da evolución da situación epidemiolóxica na Comunidade Autónoma de Ga- licia, e coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade, adóptase, de modo temporal, a medida de limitar os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un *máximo de cinco persoas*, excepto no caso de persoas conviventes, en que non se aplicará esta limitación. 
*Tampouco serán aplicable esta limitación* no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de forma- ción e ocupacionais, así como *no caso da práctica do deporte federado*, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.
  • Clases en la Sala: para las clases en la sala se establece un máximo de cinco personas, seis incluyendo a los/as profesores/as. Si en alguna de las clases tenemos que realizar modificación su profesor/a se pondrá en contacto para organizarlo.
  • Clases Online: se mantienen sin cambios

Estos cambios, según lo publicado ayer se APLICAN a partir de hoy 22 de octubre de 2020 y  tienen una vigencia de 14 días naturales.

A continuación texto resumen del DOGA:

*3.14. Actividades e instalacións deportivas.*
Nas instalacións e centros deportivos poderase realizar actividade deportiva en grupos de ata cinco persoas, sexan ou non conviventes, e sen contar o monitor, sen contacto físi- co, e sempre que non se supere o cincuenta por cento da capacidade máxima permitida, e deberanse establecer as medidas necesarias para procurar a distancia de seguridade interpersoal durante o desenvolvemento da actividade.
Ante cualquier duda o aclaración: contacto@saludymovimiento.es
Nota: Si alguna persona practicante de Marcha Nórdica que no esté FEDERADA y desee hacerlo en estos días enviar un correo a: contacto@saludymovimiento.es o vía whatapps al teléfono 677 53 35 36.
Se puede consultar todo el documento aquí: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_gl.pdf
Muchas gracias

 

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail